הרכיבים מהם מיוצר גברא פרו

סקירה על המרכיבים ופעילותם, כמתבסס על מחקרים ועבודות בספרות המדעית ובפרסומים מקצועיים. יש לציין שהסקירה  ואזכורי הספרות מתייחסים רק לעובדות הרלוונטיות לפורמולה
סיכמה פרופ' זהרה יניב בכרך.

(המשך…)