‪Google+‬‏

תהליך הייצור

ב"מעבדות צמחי מרפא", הממוקמות בצפון הארץ, מייצרים את מוצרי  "טבע דיירקט" –  כמוסות גברא PRO  הן תוספי מזון המיועדים לשיפור ולהגברת ההנאה בחדר המיטות.

 מעבדות החברה, שתוכננו ונבנו על פי תקני איכות ובטיחות בינלאומיים מחייבים ומחמירים ביותר, ומוצריה כפופים לתווי התקן הנוקשים הן של התקן האמריקני (FDA והן של התקן האירופאי (GMP).

תעודות ההסמכה והאישור לייצור סדרתי של מוצריו הוענקו למפעל המייצר את מוצרי 'טבע דיירקט' לאחר בדיקה יסודית, מעמיקה וקפדנית, של משרד הבריאות בישראל ושל המכון לבקרת איכות  (IQC).

תהליך ייצור כמוסות גברא PRO

במפעל מיוצרים מוצרים עבור חברות רבות בארץ ובעולם, לרבות במזרח הרחוק.

התהליך כולו נשלט, מפוקח ומבוקר באופן מקצועי וקפדני ביותר: כבר בשלב גידול הצמחים, המשמשים חומרי גלם לייצור הכמוסות והתמציות, מתקיימת בקרה מלאה. בשלב שבו הצמחים בשלים מספיק – ממוצות מהן תמציותיהן והן נלקחות אל המעבדות, שבהן מזקקים מהן, בתהליך מעבדתי מורכב, את החומר הפעיל (האבסטראקט).

הואיל והחומר הפעיל נמצא בשיעורים שונים בפרחים השונים יש למצותו באופן קפדני במיוחד על פי מאפייני הצמח הייחודי. המוצר הסופי מיוצר משילוב של כלל החומרים הפעילים.

מוצר יעיל ובטיחותי 

יעילות הכמוסות והתמציות מותנית בשילוב נכון ומיטבי של הרכיבים הפעילים  בהם. הפיקוח ההדוק על כל תהליך ייצור מוצרי החברה וכפיפותם לתקני איכות מקומיים ובינלאומיים מהווים ערובה לקבלת מוצר בטיחותי ואיכותי מכל בחינה שהיא לשימוש, אשר אינו מחייב מרשם רופא מאחר שהוא אינו תרופה.

כל מוצרי החברה מיוצרים על טהרת הרכיבים הטבעיים, לא ידוע על תופעות לוואי והגבלות שימוש למוצרים ולא קיימת כל הגבלה על משך הזמן שבו ניתן לצרוך אותם.

גברים רבים בכל רחבי העולם נהנים מחיי מין מספקים ומהנים הודות לשימוש במוצרי טבע דיירקט. השימוש בהם משפר לא רק את ההנאה אלא את הדימוי ואת הביטחון העצמי במידה שלא ניתן להפריז בתיאורה.